Sikring af gravsten

De seneste år er der kommet øget fokus på at sikre, at gravstenene på vores kirkegårde står sikkert. I Rødding, Løvel og Pederstrup sogne har vi også fokus på det, og vi har sat gang i aktiviteter, som skal sikre gravstenene.

Hvis en gravsten står usikkert, er der risiko for, at gravstenen kan vælte og beskadige dem, der arbejder på kirkegården eller besøgende på kirkegården. Det er indehaveren af brugsretten til gravstedet, som har ansvar for, at gravstedet er sikkert. Hvis der er risiko for, at gravstenen kan vælte, så er det derfor også indehaveren, der har ansvar for at sikre gravstenen.

Kirkegården er ansvarlig for at kontrollere, at gravsten er sikre. Hvis vi konstaterer, at en gravsten står usikkert, så har vi pligt til at kontakte gravstedsindehaveren og bede om, at gravstenen sikres.

Hvordan undersøger man om en gravsten står forsvarligt?
Umiddelbart er det kun gravsten, som er højere end 60 cm, som man skal være opmærksomme på. Sådanne gravsten skal kunne tåle en belastning i form af et træk i toppen af gravstenen på 35 kg uden at vælte. Hvis du er i tvivl, om en gravsten kan overholde dette, så kontakt graveren. Så kan I sammen afgøre om stenen står sikkert.

Hvis det konstateres, at en gravsten står usikkert, så skal indehaveren indenfor 6 uger sørge for at gravstenen sikres. Det kan gøres på forskellige måder: Soklen kan fjernes, stenen kan limes på soklen, stenen kan lægges ned eller stilles skråt eller stenen kan fastgøres til soklen ved at bore huller i sokkel og sten og fastgøre stenen med ståltapper. Man kan bede en stenhugger stå for arbejdet – eller man kan selv gøre det. Det er gravstedsejeren, der skal afholde omkostningerne til at sikre gravsten.

I Rødding er stenene blevet gennemgået, og gravstedsejere med usikre sten er blevet kontaktet. I Løvel og Pederstrup er arbejdet i gang, og gravstedsejere med usikre gravsten vil blive kontaktet indenfor den nærmeste tid.

Hvis der er spørgsmål til sikring af gravsten, er I altid velkomne til at kontakte kirkeværgen eller graveren.

Del dette: