Valg til menighedsrådene

I efteråret 2020 skal der være valg til menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup. Menighedsrådsvalg afholdes hvert 4. år. Som menighedsrådsmedlem kan du være med til at støtte op om og sætte en retning for kirken i dit lokalområde.

Det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken. Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. Lysten til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke, er drivkraften for mange menighedsrådsmedlemmer. Menighedsrådsarbejdet er frivilligt, og som menighedsrådsmedlem indgår du i et værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde, hvor du får et bredt netværk, som samtidig giver dig mulighed for at bringe dine kompetencer og interesser i spil i lokalsamfundet. Valget til menighedsrådet foregår af to omgange:

Orienteringsmøde
Først holdes et offentligt orienteringsmøde. På dette møde orienterer de nuværende menighedsråd om arbejdet i den forløbne periode, kommende opgaver, visioner, ideer og ønsker for det nye menighedsråd, gennemgang af regnskab og datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Alle er meget velkomne til at deltage i orienteringsmødet.

Valgforsamling
Dernæst holdes selve valgmødet – kaldet valgforsamlingen – hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.  

SognDatoer for orienteringsmødeDatoer for valgforsamling
Rødding18. august kl. 19.0015. september kl. 19.00
Løvel19. august kl. 19.0016. september kl. 19.00
Pederstrup13. august kl. 19.0017. september kl. 19.00

 

 

 

Del dette: