Ny stibelægning til Rødding Kirke

I Rødding Menighedsråd har vi i mange år ønsket os, at forbedre adgangsforholdene til kirken. Den løse grusbelægning har gjort det svært for mange at komme frem til kirken.

Vi har fået godkendt et projekt i provstiet, hvor vi etablerer ny belægning – hhv. fra Kirkegade og ad indgangsstien fra syd. Belægningen etableres som en såkaldt SlotsGrus-belægning, som er en meget fast grusbelægning. Det indgår også i projektet, at der udlægges græs langs kirkens sydfacade. Endelig etableres granitsten ved indgangen til våbenhuset samt til bænken syd for kirken.

Af Kirkeværge Sune Iversen.

Del dette: