Præst på frivillig basis

Hvis man læser gudstjenestelisten bag på kirkebladet, vil man i næsten hvert nummer støde på navnet Kirsten Felter. Men hvem gemmer sig bag navnet, og hvorfor holder hun gudstjenester i Rødding, Løvel og Pederstrup?

 

Af Kirsten Donskov Felter

Det har Niels-Peter bedt mig skrive lidt om, så her følger en kort præsentation af, hvem jeg er, og hvad jeg laver her!Jeg arbejder til daglig på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Aarhus. Centret står for den praktiske uddannelse af præster på pastoralseminariet og laver desuden undersøgelser af folkekirkelige forhold. 

Herudover er jeg tilknyttet kirkerne i Rødding, Løvel og Pederstrup som frivillig, ulønnet hjælpepræst, og derfor er det indimellem mig, man støder på, når man kommer til gudstjeneste. Det er gammel tradition, at ansatte på de teologiske fakulteter og de kirkelige præsteuddannelser kan få tilladelse til at fungere som frivillige ulønnede hjælpepræster i en menighed.

Det var den tradition, Niels-Peter og menighedsrådene benyttede sig af, da de i 2008 spurgte mig, om jeg havde lyst at blive ulønnet hjælpepræst i de tre sogne. Tilknytningen betyder i praksis, at jeg holder ca. seks gudstjenester om året, men i øvrigt ikke indgår i den almindelige turnus mellem præsterne i området.

For mig har ordningen den store fordel, at jeg selv har kontakt med den kirke, jeg forsker i og er med til at uddanne præster til. Og for menighederne kan det – forhåbentlig! – være inspirerende at lytte til en anden stemme af og til. 

Jeg bor i Vesterbølle mellem Farsø og Aalestrup sammen med min mand, Thomas, som er præst dér, og desuden uddannelseskonsulent for nye præster i Viborg stift.

Hør Kirsten Felters seneste prædiken her (Rødding kirke 22. december 2019)

Del dette: