Status på præsteboligbyggeriet

Byggeriet af den nye præstebolig i Rødding fik en svær start. Knap var entreprenøren gået i gang, før byggeriet måtte indstilles p.g.a. problemer med høj grundvandsstand og gamle byggematerialer på grunden.

For at tage hånd om den høje grundvandsstand blev det besluttet at hæve bygningen 15 cm og lave et omgangsdræn rundt om soklen til afledning af grundvandet. Lidt senere viste det sig, at en ældre kloakledning lå tættere på boligen end antaget – så den måtte omlægges. Siden da er der kommet god fremdrift i byggeriet. Her midt i juli er stort set alle indervægge rejst. Det forventes, at facaderne er muret op i midten af august – og herefter kan der rejses spær. Den færdige bolig forventes klar lige inden jul. Vi har forlænget lejemålet af den midlertidige præstebolig på Pileurtvej 12 til den 31. januar 2020 – og så regner vi med, at Edith og Niels-Peter kan flytte ind i den nye bolig i løbet af januar.

Del dette: