Hans-Jørn stopper som graver ved Løvel kirke

Hans-Jørn Brøndum har valgt at opsige sin stilling som graver og kirketjener ved Løvel kirke ved udgangen af oktober 2019, hvor han går på efterløn.

Af Bjarne Kristensen, kontaktperson, Løvel menighedsråd

Menighedsrådet er kede af at skulle sige farvel til Hans-Jørn, der har været ansat ved Løvel kirke i 12½ år.

I menighedsrådet har vi været glade for den store indsats, Hans-Jørn har lagt i sit arbejde både på kirkegården og i kirken. Hans-Jørn har altid haft styr på de forskellige opgaver og været god til at få opgaverne udført til tiden. Mange har givet udtryk for, at det ser pænt ud på kirkegården både sommer og vinter. Hans-Jørn har taget godt imod gæsterne ved de kirkelige handlinger og altid haft styr på, at alle de praktiske ting er på plads, således at det er rart at komme i kirken.

Menighedsrådet takker Hans-Jørn for det gode samarbejde og den store indsats ved Løvel kirke, og vil hermed ønske Hans-Jørn al held og lykke i tiden, der kommer.

Del dette: