Løvel menighedsråd

Formand, besøgstjeneste

Lars Østergaard Nielsen
Åstrupvej 2, Åstrup
8830 Tjele
Tlf: 86 69 90 58
Mob: 40 99 34 31
Mail: larsoenielsen@hotmail.com 

Næstformand, kasserer, aktivitetsudvalg og venskabskomité

Henrik Hansen
Sødalvej 1, Løvel
8830 Tjele
Tlf: 20 22 45 89
Mail: henrikhansen@grundfos.com 

Kirkeværge og præstegårdsudvalg

Karsten Yding Rasmussen
Engvej 5, Løvel
8830 Tjele
Mob: 29 26 69 30
Mail: kyr1771@outlook.dk 

Kontaktperson og kirkebladsudvalg

Bjarne Kristensen
Gl. Aalborgvej 6C, Løvel
8830 Tjele
Mob. 40 47 05 15
Mail: bjarne.kristensen@live.dk 

Sekretær, aktivitetsudvalg og kirkebladsudvalg

Helle Yding Hougaard,
Gl. Aalborgvej 6B, Løvel
8830 Tjele
Mob: 
Mail: helleydinghougaard@icloud.com 

 

Menighedsrådenes fælles vision

Vi vil gerne skabe rum for den kristne fortælling og relationer mellem mennesker,
så kirken bliver en naturlig del af livet for alle aldersgrupper.

Kirken skal være et sted, hvor man føler sig velkommen
- både til daglig og ved særlige lejligheder.