Fælles menighedsrådsmøder

Nogle gange om året afholder de tre menighedsråd i Rødding, Løvel og Pederstrup fællesmøder, hvor sager af fælles interesse drøftes og afgøres. Det drejer sig for eksempel om drift og vedligeholdelse af Arken og præsteboligen. Præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget og kirkebladsudvalget sorterer under det fælles menighedsrådsmøde. Formanden for Rødding menighedsråd er født formand for det fælles menighedsrådsmøde. 

Kommende fællesmøder

Ingen begivenheder fundet.