Kirkebladet SOGNET

Her finder du de tidligere numre af kirkebladet SOGNET. Sognet udgives af menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup og redigeres af kirkebladsudvalget. Bladet udkommer fire gange årligt og rummer glimt fra livet i sognene. Der er tidspunkter for møder, aktiviteter og gudstjenester og navne og adresser på ansatte og menighedsrådsmedlemmer.


2019, nr. 1

2019, nr. 2

2019, nr.3

2019, nr.4

2018, nr. 1

2018, nr. 2

2017, nr. 1

2017, nr. 2

2016, nr. 1

2016, nr. 2

2015, nr. 1

2015, nr. 2

2014, nr. 1

2014, nr. 2

2018, nr. 3

2018, nr. 4

2017, nr. 3

2017, nr. 4

2016, nr. 3

2016, nr. 4

2015, nr. 3

2015, nr. 4

2014, nr. 3

2014, nr. 4