Kirkens ansatte

Fælles for de tre sogne

Sognepræst: Niels-Peter Lund Jacobsen, Pileurtvej 12, tlf. 21 64 31 64, nplj@km.dk
Regnskabsfører: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 21 75 92 68, soto4971@hotmail.com 
Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87.
Organist: Elin Trankjær, Feldborgvej 19, 7540 Haderup, tlf. 97 47 61 00.
Koordinator
 for besøgstjenesten: Randi Theunissen, Præstevænget 8, tlf. 41 83 08 72.

Rødding sogn

Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf. 86 65 10 79.
Kirkeværge: Sune Iversen, Batum Hedevej 13, Rødding, tlf. 86 65 14 07.
Graver: Birgit Pluszek, Mosevej 180, 7840 Højslev, mobil: 51 52 56 49.
Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.

Løvel sogn

Formand: Lars Østergaard Nielsen, Åstrupvej 2, Åstrup, tlf. 86 69 90 58.
Kirkeværge: Karsten YdingRasmussen, Engvej 5, Løvel, tlf. 29 26 69 30.
Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 21 31 31 88.
Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Meldgårdsvej 141, Rødding. Tlf. 86 61 03 24.

Pederstrup sogn

Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf. 86 69 90 96.
Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf. 20 55 43 94.
Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 24 46 58 62.
Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Meldgårdsvej 141, Rødding. Tlf. 86 61 03 24.