Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Hvis I allerede er blevet viet på rådhuset, kan I senere få en kirkelig velsignelse.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen og vælge salmer. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på.

Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til præsten for at aftale en dato for brylluppet. For at blive gift i folkekirken kræves det, at mindst en af ægtefællerne er medlem. I aftaler også tidspunkt for en samtale inden vielsen.

Skaf en prøvelsesattest: På www.borger.dk skal I udfylde en ægteskabserklæring, hvorefter jeres bopælskommune sender jer en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten, som max. må være 4 måneder gammel på bryllupsdagen, skal I aflevere til præsten i forbindelse med samtalen. 

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen søge om navneændring på bryllupsdagen. Ansøgningen udfyldes på www.borger.dk

 

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik, hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter beder præsten en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter endnu en salme holder præsten en tale til jer som brudepar.

Bagefter kommer selve vielsen foran alteret, hvor I begge to skal svare ja - først til ægteskabet, og så til at I vil elske og ære hinanden i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad. Når I begge har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Nogle brudepar vælger at give hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med, at I knæler ved alteret. Præsten lægger sine hænder på jeres hoveder, mens han beder for jer. Derefter sætter I jer på jeres pladser. 

Efter vielseshandlingen lyser præsten velsignelsen og man synger endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.