Begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde. Det kristne budskab om opstandelse og håb er rammen. Her kan man sige tak og mindes det liv, der er levet. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han eller hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. 

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. 

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten ”Anmodning om begravelse eller ligbrænding” på www.personregistrering.dk

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde mange gode råd til pårørende.

 

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen begynder i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Salmerne vælges på forhånd i samarbejde med præsten.

Både ved begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre skovlfulde jord på kisten og siger ”Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet. Senere sættes urnen ned på kirkegården.

Læs mere bisættelse og begravelse på Folkekirkens hjemmeside.