Kirkerne er åbne og der holdes gudstjenester

Dog er restriktionerne blevet yderligere skærpet fra den 7. januar.

Det betyder, at gudstjenesterne max. må vare 30 minutter. Der må ikke være fællessang. Altergangen undlader vi også indtil videre. Det levner plads til evangeliet, en kort prædiken, fadervor og velsignelsen – og to salmer, som kirkesangeren synger solo.

Der må være 17 personer i Rødding kirke, 18 personer i Løvel kirke og 13 personer i Pederstrup kirke. Der skal til hver en tid være 2 meter mellem folk, som ikke er fra samme husstand. Der skal bæres mundbind, når vi går ind og ud af kirken. Det er svært at skabe en god gudstjenesteoplevelse på de vilkår, men vi forsøger.


Vi følger de gudstjenestetider, der fremgår af kirkebladet og kalenderen her på hjemmesiden.


Menighedsrådene har selvfølgelig også overvejet, om ikke gudstjenesterne helt skulle aflyses i en periode. Men det er ikke noget, vi afgør lokalt. Der skal holdes gudstjeneste!

Naturligvis er det op til hver enkelt at beslutte, om man vil deltage. Fra officielt hold opfordres vi til at begrænse os og have så få sociale kontakter som muligt. I konsekvens af det kan man jo også lade være med at gå i kirke – og se det som en måde at vise samfundssind på.

De, der fravælger det fysiske møde i kirken, vil hver søndag kunne følge en lille video-gudstjeneste på kirkens hjemmeside og Facebookside. Det bliver sikkert både simpelt og uprofessionelt, men vi gør vort bedste for at være kirke i den her tid.

24jan kl. 09:30

Gudstjeneste i Løvel

 

24jan kl. 09:30
24jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Rødding24jan kl. 10:30
31jan kl. 09:30

Gudstjeneste i Rødding

 

31jan kl. 09:30
31jan kl. 10:30

Gudstjeneste i Løvel

 

31jan kl. 10:30
07feb kl. 17:00

Gudstjeneste i Pederstrup

 

07feb kl. 17:00
21feb kl. 09:30

Gudstjeneste i Løvel

 

21feb kl. 09:30