Endnu et besøg fra venskabsmenigheden

Til maj får vi igen besøg fra Tanzania. Pastor Karoro besøgte os også i sommeren 2012. Da var han her sammen med tre andre fra Kasheshe. Nu kommer han alene. Danmission har inviteret ham til at deltage i Himmelske dage på Heden, det store kirkelige stævne i Herning i Kristi himmelfartsweekenden. Karoro kommer i god tid inden arrangementet og får på den måde også tid til at aflægge os et besøg.

De præcise planer for hans ophold hos os er ikke lagt fast endnu. Men det er meningen, at han medvirker ved guds-tjenesten i Rødding kirke søndag den 19. maj. Der bliver ganske givet også andre lejligheder til at møde Karoro.

Karoro er ikke længere præst ved vores venskabsmenighed i Kasheshe. Siden sit forrige besøg her har han i tre år videreuddannet sig ved et universitet i Nairobi i Kenya, hvor han har studeret freds- og konfliktmægling. Studierne er blevet støttet dels af Karagwe stift, som Kasheshe hører til, og dels af enkeltpersoner i vores lokalområde.

Gennem mine studier har jeg lært, at konflikter udvikler sig og bliver så alvorlige, fordi de fleste ledere mangler færdigheder i konfliktmægling, skriver Karoro i et brev til os. De fejler, når de ikke i tide griber ind i en konflikt og forhindrer, at ejendele bliver ødelagt og mennesker bliver dræbt.

Karagwe stift grænser op til Rwanda, som blev hærget af det store folkedrab i 1994.

Jeg besøgte Rwanda i forbindelse med mine studier og så, hvad der var sket under folkedrabet, fortæller Karoro. Mine tanker var, at hvis de rwandiske ledere havde lært konfliktmægling, så ville det have været muligt at undgå folkedrabet.

Karoro har nu afsluttet sine studier og skal fremover arbejde med freds- og konfliktmægling i hele Karagwe stift. Han slutter: Der er virkelig brug for mægling i vores område, så mennesker kan blive sat fri og opleve fred i deres liv, sådan som Gud ønskede, da han skabte os i sit billede.

Ved besøget i 2012 overrakte Karoro en oversigt over de gode resultater, der er opnået igennem venskabet mellem menighederne i Tanzania og Danmark. Menighedsrådsformand Jens
Vestergaard tager imod.

Baggrunden for venskabsforbindelsen

På et visionsmøde i januar 2005 for det nye menighedsråd i Rødding kom ideen om at få en venskabsmenighed første gang på tale. Vi ville gerne i praksis udfolde den tanke, at vi er medlemmer af en stor kirke og har kristne brødre og søstre ud over jorden. Ved at få ansigter og navne på medlemmerne af en anden luthersk menighed bliver det konkret og nærværende. Vi ville gerne fokusere på venskabet - ikke starte et nyt projekt. Venskab opstår, når man slår følge. Det rummer en gensidig forpligtelse. Og det kræver to parter, som både ønsker at give og modtage. I løbet af 2005 fik vi kontakt med Kasheshe Sogn i Karagwe Stift i det nordvestlige Tanzania. Kontakten blev etableret gennem Danmission og Stiftsledelsen i Karagwe.

Under et besøg i sommeren 2005 mødte Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen præsten i Kasheshe og 3 medlemmer af sognekomiteen der. Der kom nu ansigter på vores nye venskab, og vi fik talt om, hvilket indhold, vi kunne forestille os i venskabsforbindelsen. Derefter kunne vi lave en formel aftale. Den blev formuleret og underskrevet i løbet af vinteren 2005-2006. I samme periode blev forbindelsen udvidet, så det nu er hele Rødding, Løvel og Pederstrup Pastorat, der er med, og ikke kun Rødding sogn. Kasheshe Sogn har 6 menigheder. Under en tur til Karagwe i september 2006 var Sune Hjertmann Frederiksen med til en gudstjeneste i Rugabo menighed, Kasheshe sogn. Der afleverede han den underskrevne venskabsaftale sammen med hilsner og billeder fra Rødding, Løvel og Pederstrup.

Indhold
Venskabsforbindelsen drejer sig først og fremmest om, at vi følger med i hinandens liv og husker hinanden i vores bøn og tanker. Vi vil gennem breve og billeder fortælle om vores liv og dagligdag her i pastoratet og høre nyt fra Kasheshe, så vi lærer mere om, hvordan det er at være kirke og kristen der. Når der kommer nyt fra Kasheshe, vil vi lægge det på vores hjemmeside, og noget af det vil vi bringe i Sognet. Vi vil have menighederne i Kasheshe sogn med i kirkebønnen.

Lidt om Kasheshe Sogn

Kasheshe ligger i den sydlige del af Karagwe stift. Det er et område uden bymæssig bebyggelse. Mod syd grænser sognet op til et naturreservat, hvor der ikke bor mennesker. Langt de fleste i sognet ernærer sig ved landbrug. Dels ved at dyrke afgrøder, som man spiser, dels ved at dyrke især bananer og kaffe til salg. Det er et udkantsområde. Det viser sig bl.a. ved, at der ikke er uddannelsesinstitutioner udover grundskoler (op til 7.klasse). Sognet har 1 præst til de 6 menigheder. Nogle af menighederne er gamle og veletablerede, andre er meget mindre og mere skrøbelige. De små menigheder ligger i områder, hvor flertallet af befolkningen er katolikker. Til hver menighed er der ansat en evangelist, som står for gudstjenesten de søndage, hvor præsten ikke er tilstede. Det er også evangelisten, der står for begravelser, når præsten ikke kan nå frem.