Tre foredrag i Arken

Rødding slutter sig nu til den lange række af lokaliteter i Danmark, på Færøerne og i Grønland, som livestreamer en del af foredragene fra Aarhus Universitet. I foråret 2019 kan du bliver klogere på den forunderlige verden, vi lever i, ved at følge tre foredrag om vidt forskellige emner: klimaændringer, hvaler og strålebehandling. 

Arken åbner kl. 18.30, så alle kan nå at være på plads, inden der tændes for forbindelsen til Aarhus Universitet. Cirka 10 minutter før selve foredraget går i gang, vil der være en kort introduktion. Midtvejs i foredraget er der en pause på 20 minutter, hvor der for 25 kr. kan købes en lille forfriskning. Til sidst vil der være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen via SMS eller Twitter. Det er gratis at deltage. Se hele forårets program på ofn.au.dk 

Offentlige foredrag i Naturvidenskab

Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskaben. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med.

Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand, der får forskerne til at bruge bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle, lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer, skal have noget ud af foredraget. Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener, at underholdningen er lige så god og samtidig får de noget med hjem til hjernen.

Landsby samles om undervisning - indslag fra TV2-Østjylland

09apr kl. 18:30

Naturvidenskabelige foredrag: Naturens stråler

Når fysikkens stråler helbreder.
Professor i medicinsk fysik Kari Tanderup, Institut …

09apr kl. 18:30