Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg

I marts 2019 blev Rødding, Løvel og Pederstrup sogne en del af Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg. 

Foreningen, som siden 1877 har heddet Viborg Menighedspleje, skiftede sidste år navn og ændrede struktur, så flere kan være med i arbejdsfællesskabet. Tidligere var det kun sognene i Viborg by, som kunne trække på Menighedsplejens ressourcer. Det var blandt andet en aflastnings- og vågetjeneste med mere end 25 frivillige, som stod til rådighed for alvorligt syge og døende. 

Men nu er geografien altså udvidet, så alle sogne i Viborg Kommune kan være med. Det er det, som vore tre sogne har benyttet sig af.  Opgraderingen af foreningen har allerede medført, at mange nye skibe er sat i søen: Sommerlejr for udsatte familier, par- og stresssamtaler, pilgrimsvandring for krigsveteraner, sorggrupper for børn, unge og voksne, livsfortællingsgrupper for mænd og flere andre gode tiltag. 

Kirkernes Sociale Arbejde håber at kunne ansætte en koordinator på fuldtid i begyndelsen af 2019. Det bliver koordinatorens opgave at rekruttere og kvalificere frivillige til en lang række opgaver. Visionen er at udvide det sociale arbejde med en række nye tiltag.

Det nye medlemskab af Kirkernes Sociale arbejde i Viborg betyder ikke, at vi nedlægger vores egen lokale menighedspleje. Besøgsvennerne vil fortsat gå på besøg. Og det vil også fremover være muligt at søge om jule- og konfirmationshjælp lokalt. Men som en del af den større organisation vil vi både kunne bidrage til - og drage nytte af - de tilbud, som vi er for små til at organisere lokalt i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne.