Besøgstjenestens bestyrelse

Formand: Bodil Susgaard (Rødding Menighedsråd)
Næstformand: Karsten Yding Rasmussen (valgt 2017)
Sekretær: Jørgen Dalager, (Pederstrup Menighedsråd)
Lars Østergaard Nielsen (Løvel Menighedsråd)
Jytte Bak (valgt 2016)
Gitte Sørensen (valgt 2016)
Niels-Peter Lund Jacobsen (født medlem)

Suppleanter: Jette Giversen, Anna Vestergaard
Revisorer: Jørgen Dalager, Jette Giversen
Revisorsuppleant: Edith Mark

Kasserer: Sonja Tougaard (uden for bestyrelsen)