Menighedsplejen

Formålet med Menighedsplejen for Rødding, Løvel og Pederstrup sogne er at organisere og drive den frivillige besøgstjeneste i sognene. Derudover har Menighedsplejen ansvar for en hjælpekasse, hvor folk med behov kan søge om jule- og konfirmationshjælp.

Besøgstjenesten
Sygdom, handicap eller manglende kræfter kan gøre det svært at skaffe sig nye kontakter og holde de gamle vedlige. Besøgstjenesten formidler besøg til mennesker, der har brug for og lyst til at lære et andet menneske at kende. For at kunne gøre dette har vi brug for mennesker, der har lyst og overskud til at være besøgsvenner.

Hvad kræves der af en besøgsven?
Besøgsvennen må have tid og overskud til at gå på besøg. Hyppigheden og længden af besøgene aftales nærmere. Det kan for eksempel være et par timer en gang om ugen eller hver fjortende dag. Af besøgsvennen kræves også trofasthed og evne til at lytte og skabe tillidsfuld kontakt. Der er tale om ulønnet arbejde.

Hvad laver en besøgsven?
At være besøgsven er at være tilstede som medmenneske. Besøgsven og -vært finder i fællesskab ud af, hvad besøget skal indeholde, hvor lang tid det skal vare, og hvor tit det skal være.

Hvem kan få en besøgven?
Alle i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne, der er interesseret i at få en besøgsven, kan henvende sig til sognepræsten eller kontaktpersonen. Besøgstjenestens kontaktperson taler med den, der gerne vil have besøg, og ud fra samtalen finder kontaktpersonen en besøgsven, som forhåbentlig passer til den, der gerne vil have besøg.

 


Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
Rødding, Løvel og Pederstrup sogne er medlem af Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg.

Kontaktperson

Randi Theunissen
Præstevænget 8, Rødding
8830 Tjele
Mob. 41 83 08 72

Ønsker du at modtage besøg, eller vil du være besøgsven, kan du henvende dig til Randi.

 

Menighedsplejens hjælpekasse

For nylig oprettede Menighedsplejen i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne en hjælpekasse - dvs. en mulighed for, at familier, som i en periode er økonomisk trængte, kan søge om hjælp til at fejre jul eller konfirmation. 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har særlige økonomiske behov, kan du henvende dig til sognepræsten, som vurderer mulighederne for støtte. 

Vil du give et bidrag?

Hvis du er i den heldige situation, at du kan og vil støtte den gode sag, så tager Menighedsplejen meget gerne imod en gave. Der er to måder at give på: 

  • Du kan indsætte din pengegave på denne bankkonto 5980 - 0001248044
  • eller du kan overføre et beløb via MobilePay til 67629.