Påske for børn - Palmesøndag

Andreas og Snapper snakker om Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. 

Herunder kan du læse fortællingen i den helt nye oversættelse: Bibelen 2020

Jesus rider ind i Jerusalem

Seks dage før påske kom Jesus tilbage til Betania, hvor Lazarus boede – det var den mand, han havde gjort levende igen. Jesus blev inviteret til middag; Martha sørgede for maden, og Lazarus var med ved bordet sammen med Jesus. Maria tog en flaske meget dyr parfume, lavet af ren nardusolie, og hældte den ud over Jesus’ fødder. Bagefter tørrede hun dem med sit hår, og duften fra olien bredte sig i hele huset. Judas Iskariot, den discipel, der senere skulle forråde Jesus, udbrød: »Den parfume var en formue værd. Hvorfor blev den ikke solgt, så pengene kunne gå til de fattige?« Det sagde han ikke, fordi han interesserede sig for de fattige, men fordi han stjal af kassen, som han var sat til at bestyre. »Lad hende være i fred. Hun kan gemme resten til min begravelsesdag,« sagde Jesus. »De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid.«

Da folk fandt ud af, at Jesus var i Betania, tog mange derud. Det var ikke bare for at møde Jesus, men også for at se Lazarus, som Jesus havde gjort levende igen. Så besluttede de ledende præster, at Lazarus også skulle slås ihjel. Mange jøder gik nemlig over til at tro på Jesus på grund af det, der var sket med Lazarus.

Næste dag hørte alle dem, der var kommet til påskefesten, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog palmegrene i hænderne, gik ud for at møde ham og råbte: »Hosianna. Gud velsigne jødernes konge, han kommer i Herrens navn.« Jesus fandt et æselføl og satte sig op på det, sådan som der står i Skrifterne: »Vær ikke bange, Jerusalem, se, din konge kommer, han rider på et æselføl.« På det tidspunkt forstod disciplene ikke, at det, Jesus havde gjort, var en opfyldelse af profetien fra Skrifterne. Det blev de først klar over, da han var blevet henrettet på korset, og hans guddommelighed var blevet synlig for dem.