top2

Konfirmation først eller sidst?

Ved konfirmationen i Rødding søndag den 6. maj 2018 er der to gudstjenester samme formiddag. Som konfirmand får du mulighed for at ønske, om du helst vil konfirmeres ved den tidlige eller den senere gudstjeneste. Alle konfirmander mødes og bliver fotograferet mellem de to gudstjenester. Klik her for at afgive dit ønske

Storskærm indviet ved sangaften i Løvel kirke

sangaften web
Jesper Hjermind, middelalderarkæolog ved Viborg Museum, fik som den første lov til at vise billeder på den nye storskærm i Løvel kirke. Det skete ved en velbesøgt sangaften, hvor der udover fællessangen også blev plads til et foredrag om gamle juletraditioner. Nu hvor både lydanlæg og projektor endelig er helt på plads, vil menighedsrådet gerne tage imod gode forslag til, hvordan det nye anlæg kan anvendes!! 

Dåbsklude - vi har opfanget en ny trend

Af Mette Haugaard, Rødding Menighedsråd

daabsklude
Inger Rasmussen, Jette Giversen, Randi Theunissen og Anna Vestergaard strikker dåbsklude til Rødding. Elly Jensen (ikke på billedet) har produceret en stak til Pederstrup. Løvel kirke kommer også med på den nye trend, så alle børn, der bliver døbt i pastoratet får det særlige minde med fra dåben.

Vi har i menighedsrådene opfanget en ny trend. Flere andre steder i landet er menighedsrådene begyndt at udlevere dåbsklude i forbindelse med barnedåb. En dåbsklud er fin strikket klud, som præsten tørrer barnets hoved med efter dåben, og som hermed er barnets. Dåbskludene bliver strikket med forskellige motiver af nogle af medlemmerne af vores nørkleklub. Der er tale om en hvid klud til både drenge og piger, og vi arbejder i skrivende stund på at finde fine æsker, som kluden udleveres i. Vi håber, at forældre til kommende dåbsbørn vil tage godt imod det nye initiativ.

Den spiselige have ved Løvel kirkegård

Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel Menighedsråd

Løvel Kirke har i mange år haft et stykke jord bag kirken, ifald kirkegården skulle udvides. Det er der ikke tegn på, at den skal. Flere og flere ønsker en urnenedsættelse.

Menighedsrådet har længe overvejet, om vi skulle tilplante det ubrugte jordstykke, så det kunne blive til gavn og glæde for byene. Da vi og de andre menighedsråd blev opfordret til at plante et træ i anledningen af Lutheråret, kom vi endelig i gang med planen. Vi planter dog mange træer og buske. Alle med spiselige afgrøder.

Arbejdet med at plante går snart i gang, og til næste år bliver der sået græs.

Vi håber, at området bliver et lille fristed, hvor man kan nyde et æble, pære, blomme og alle de andre bær og frugter. Måske plukke solbær til marmelade eller samle val- og hasselnødder til nøddeknækkeren. Og til sommer få sig en kop kaffe eller måske en madpakke, når vi får sat borde og bænke op.

På vej mod en løsning i præsteboligen

praestebolig
Af Præstegårdsudvalget: Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen & Sune Iversen

Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup holdt ekstraordinært møde den 7. september 2017. Formålet med mødet var, at gennemgå de undersøgelser, der er lavet af skimmelproblemerne i præsteboligen, og aftale, hvordan vi kom videre. I mødet deltog også provst Bjarne Bæk Markussen fra Viborg Østre Provsti. Referat fra mødet kan læses på kirkens hjemmeside.

Læs mere ...

Plant håb i verden

valnoed
Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt: Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? Han svarede: Så ville jeg plante et æbletræ i dag. Svaret udtrykker en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Ved høstgudstjenesten i Pederstrup valgte menighedsrådet at gå i Luthers fodspor og plante - ikke et æbletræ - men et valnøddetræ i græsset uden for kirkelågen. Samtidig blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælps kampagne Plant håb i verden. 

Problemer med præsteboligen

Af Præstegårdsudvalget: Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen & Sune Iversen

praestebolig
Præsteboligen på Kirkegade i Rødding har de seneste måneder stået ubeboet hen. Årsagen til dette er, at der desværre er konstateret skimmelsvampeangreb i gulv-konstruktionen i den vestlige del af boligen samt i den (næsten nye) tagkonstruktion. Desuden har der i en længere periode været problemer med fugt og skimmel i boligens vestvendte gavl.

Situationen i skrivende stund er, at boligen ikke er egnet til beboelse – og at der enten skal gennemføres en omfattende totalrenovering af boligen eller bygges en helt ny bolig. Edith og Niels-Peter har i en periode boet i deres sommerhus. Præstegårdsudvalget arbejder nu på at finde en midlertidig bolig i sognet, som kan anvendes af præsteparret, indtil den nuværende bolig er renoveret, eller der er bygget nyt. Provstiet forventer, at der kan gå 1-1½ år, inden boligen enten er renoveret, eller der er bygget nyt.

Læs mere ...

“Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et æbletræ i dag.”

aeblehave
Sådan skulle Martin Luther angiveligt have sagt. Om det er historisk korrekt, vides ikke med sikkerhed. Men under alle omstændigheder er udsagnet udtryk for en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Den, der planter et træ, har et håb om, at fremtiden vil bringe vækst og frugtbarhed.
Løvel menighedsråd har besluttet at arbejde for at få anlagt en lille æblelund på det tomme jordstykke vest for kirkegården. Endnu er projektet kun på tegnebrættet. Menighedsrådet mødtes fornylig med en havearkitekt for at se på arealet. Håbet er, at projektet kan realiseres i efteråret 2017, hvor vi markerer 500 året for den lutherske reformation.

Lyd og billede til Rødding og Løvel kirker

lydproeve
Af Lars Østergaard Nielsen, formand for Løvel menighedsråd

Løvel menighedsråd har i de sidste år haft en vision om, at vi gerne vil have flere til at benytte kirken. Vi har fået etableret en gangsti fra parkeringspladsen, så også dårligt gående og kørestolsbrugere har let adgang til kirken.

Vi har afholdt sang- og foredragsafte-ner i kirken med god opbaking. Specielt under sangaftenerne er vi blevet gjort opmærksom på, at det ikke altid er let at høre, hvad der bliver sagt. Ligeledes har der også under enkelte gudstjenester været kirkegængere, der har sagt, at de har svært ved at høre alle detaljer. Det er naturligvis et problem. Vi ønsker jo ikke, at lydforhold skal afholde folk fra at gå i kirke. De tilsvarende problemer med lyden har man også erfaret i Rødding kirke.

Læs mere ...

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk