top2

Tilmelding til konfirmandforberedelse

Alle, der går i 7. klasse på Sødalskolen, har fået et brev med orientering om opstart af konfirmanforberedelse. Andre, som måtte være interesseret i at følge konfirmandforberedelsen i Rødding, må selv sørge for at tage kontakt til præsten.  

Hvis du vil deltage i konfirmandforberedelsen, kan du tilmelde dig her:   Ja, jeg vil gerne være konfirmand

Høstgudstjeneste og menighedsmøde

menighedsmoede2016 1
Traditionen tro holdt Løvel sogn sit årlige menighedsmøde i forlængelse af høstgudstjenesten og høstfrokosten. I solskinnet uden for kirken orienterede formand Lars Østergaard Nielsen om menighedsrådets arbejde i det forløbne år og om planerne for det kommende år. Læs Lars' årsberetning her

På vej til Tanzania

majken davidAf Majken og David Kousholt

Vi er en lille familie, der til september rejser til Tanzania. En tur vi ser meget frem til, med begejstring og kildren i maven. Vores firkløverfamilie tæller Selma på knap 1 år, Carl på 5 år, Majken (29 år) og David (31 år). David arbejder til dagligt som tømrer og Majken er pt. på orlov, men er ellers lærer på en lille friskole. Vi bor i et lille hus i Skals, hvor vi nyder at bo.

Men vi har altid haft en drøm om at rejse ud i verden, ikke kun som turister, men for at være en del af et samfund et andet sted i verden. Samtidig har vi en ide om, at det skulle være efter, vi havde fået børn. For vi mener, at sådan en rejse er en uvurderlig gave til vores børn. 

Vi har ikke altid vidst, hvor i verden vi skulle hen, men har efterhånden en håndfuld venner, der har været i Afrika og har været ovenud begejstret for at være der. Så da vores tanker begyndte at kredse om netop dette sted, virkede det så oplagt, da Niels-Peter Jacobsen under en gudstjeneste nævnte Rødding, Løvel og Pederstrups venskabmenighed i Kashehe.

Vi fortalte Niels-Peter om vores drøm om at rejse ud og at Kashehe måske kunne være en mulighed. Så nu, efter mange menneskers involveren og arrangeren, kan vi endelig komme til Tanzania, nærmere bestemt Karagwe.

Vi skal bo på Nkwenda bibelskole, hvor Majken også skal undervise i engelsk. David skal primært arbejde på en håndværkerskole, men vi bliver også begge knyttet til en lille børnehave, hvor vi skiftevis skal være med vores børn.

Vi skal under vores ophold også besøge venskabsmenigheden i Kasheshe, hvilket vi ser meget frem til. Vi glæder os rigtig meget til at skulle ud på denne tur. Vi ser frem til at møde en fremmed kultur, andre værdier og et andet folkefærd og til at blive en del af alt dette. Og så glæder vi os til at fortælle om det, når vi kommer tilbage.

Viborg Kirkeradio har lavet en udsendelse om David og Majken og baggrunden for deres rejse. Hør udsendelsen her

Nyt gulvtæppe i Pederstrup kirke

Af Sisse Falkencrone, Pederstrup menighedsråd

gulvtaeppe
Vi har fået nyt gulvtæppe i koret i vor kirke. Det var bestemt ikke af flothed. Det gamle tæppe var blevet noget medtaget af tidens tand, pastorens gang og den alt for høje fugtighed, som vi kæmper med i kirken.
Det var blevet så kedeligt at se på, at vi internt kommenterede det, hver gang vi kom i nærheden af koret - og det gjorde vi så en dag kort efter, at Folkekirken havde introduceret sit nye logo og bomærke. Et dejligt folkeligt mylder-logo, lavet af Jacob Jensen Design med 9 af kirkens trygge og kendte symboler og med ret til fri anvendelse i Folkekirkens regi.
Vi kontaktede Ege-tæpper allerede i 2013, men på det tidspunkt var det stadigt relativt dyrt at få lavet et tæppe, og man skulle have lavet et ret stort stykke, før de ville binde an med det. Men også hos uldkræmmerne i Herning går den teknologiske udvikling meget hurtigt, og menighedsrådet var så bidt af idéen, at de blev ved med at insistere. Og pludselig var det muligt at få tæppet trykt i den størrelse, vi skulle bruge. Vi kunne oven i købet vælge mellem 4 forskellige kvaliteter og priser.
Så ved hjælp af en lokal Ege-tæppeforhandler og tæppemontør ligger det der nu og ser så pænt ud, at man kan være ked af, at vi ikke længere har traditionel altergang. Vi er nu sikre på, at kirkegængerne nok skal lægge mærke til tæppet og få lejlighed til at studere det nærmere før eller efter de kirkelige handlinger.

Sogne- og kirkehistorie

Af Jørgen Dalager, menighedsrådsformand, Pederstrup

afstoev

Menighedsrådenes 100-års jubilæum i 2003 blev her i pastoratet fejret med udgivelse af bogen Af støv er du kommet. Bogen bygger meget på menighedsrådenes referater gennem 100 år og er derfor et glimrende lokalhistorisk kildemateriale. Hvad skete der med de tre kirker, da baron Pedersdorff døde i 1919, og Sødal og kirkerne var til salg? Passer det, at Løvel Kirke var privatejet indtil 1950? Bogen giver svarene.

Det blev ved snakken i Pederstrup
Man diskuterede i 1929, om man skulle bruge 450 kr. på et lokum eller 800 kr., så man også fik staldplads. Der gik mere end tyve år, inden det “drøftedes at lade indrette Nødtørftsrum og Brændselsrum underjordisk udenfor Kirkegaarden” Staldplads var ikke aktuel mere, så det var jo godt, man ikke handlede overilet, og så måtte man jo gå i skoven og klare det nødvendige i tyve år mere.

Da bogen udkom kostede den 150 kr. Nu kan interesserede få den gratis. Der ligger et antal på Lokalhistorisk Arkiv i Ørum og i Arken i Rødding. Bogen kan også læses online.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk