top2

“Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et æbletræ i dag.”

aeblehave
Sådan skulle Martin Luther angiveligt have sagt. Om det er historisk korrekt, vides ikke med sikkerhed. Men under alle omstændigheder er udsagnet udtryk for en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Den, der planter et træ, har et håb om, at fremtiden vil bringe vækst og frugtbarhed.
Løvel menighedsråd har besluttet at arbejde for at få anlagt en lille æblelund på det tomme jordstykke vest for kirkegården. Endnu er projektet kun på tegnebrættet. Menighedsrådet mødtes fornylig med en havearkitekt for at se på arealet. Håbet er, at projektet kan realiseres i efteråret 2017, hvor vi markerer 500 året for den lutherske reformation.

Lyd og billede til Rødding og Løvel kirker

lydproeve
Af Lars Østergaard Nielsen, formand for Løvel menighedsråd

Løvel menighedsråd har i de sidste år haft en vision om, at vi gerne vil have flere til at benytte kirken. Vi har fået etableret en gangsti fra parkeringspladsen, så også dårligt gående og kørestolsbrugere har let adgang til kirken.

Vi har afholdt sang- og foredragsafte-ner i kirken med god opbaking. Specielt under sangaftenerne er vi blevet gjort opmærksom på, at det ikke altid er let at høre, hvad der bliver sagt. Ligeledes har der også under enkelte gudstjenester været kirkegængere, der har sagt, at de har svært ved at høre alle detaljer. Det er naturligvis et problem. Vi ønsker jo ikke, at lydforhold skal afholde folk fra at gå i kirke. De tilsvarende problemer med lyden har man også erfaret i Rødding kirke.

Læs mere ...

Skolejubilæum i Løvel

jubilaeumsudstilling
Lørdag den 22. april var der fest i Løvel. Knap 400 mennesker var samlet til jubilæum på Løvel skole. Menighedsrådet bidrog til festlighederne med en udstilling af kjoler, som har været båret ved konfirmationer i Løvel kirke gennem tiderne, samt fotos af samtlige konfirmandhold i Løvel kirke i nyere tid. Mange lagde vejen omkring kirken, som var åben om eftermiddagen.

Graver på kursus

birgit
Graver ved Rødding kirke Birgit Pluszek har lige været på et 3 ugers kursus på Landbrugerts UddannelsesCenter i Beder. Kursets tema var "Anlæg i betonsten med buede linjer". I forbindelse med kurse blev Birgit interviewet. Præsentationen kan ses på hjemmesiden for Jordbruget UddannelsesCenter.

Fangekoret sang for en fyldt kirke

fangekor4

Rødding kirke var fyldt til sidste plads, da Fangekoret sang og delte deres intense livsfortællinger. Mange sad med en klump i halsen, mens vi hørte om forbrydelser og fortrydelser, om længsler og håb, om kampene med sig selv og systemet, om savnet af børn og familie. Tak for de mange ærlige fortællinger, som gik lige til hjertet.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk